1. <acronym id="n4gac"></acronym>

    <table id="n4gac"></table>

     <acronym id="n4gac"><label id="n4gac"><xmp id="n4gac"></xmp></label></acronym>

     1. <p id="n4gac"></p>
     2. ? 金鳳凰化工——東營市金鳳凰化工股份有限公司
      全國服務熱線:0546-6096333

      東營市金鳳凰化工股份有限公司環境監測報告公

      更新時間:2020-11-12 11:44

      土壤檢測結果
      表11  土壤檢測結果一覽表
      采樣日期 2020年7月10日 標準限值
      采樣點位 1#(118°27′43.88″E,37°58′46.97″N) 2#(118°27′47.55″E,37°58′49.57″N) 3#(118°27′43.66″E,37°58′51.28″N)
      樣品描述 棕色、潮、無根系、沙壤土 棕色、潮、無根系、沙壤土 棕色、潮、無根系、沙壤土
      檢測項目 檢測結果
      四氯化碳(μg/kg) <1.3 <1.3 <1.3 2.8mg/kg
      氯仿(μg/kg) <1.1 <1.1 <1.1 0.9mg/kg
      氯甲烷(μg/kg) <1.0 <1.0 <1.0 37mg/kg
      1,1-二氯乙烷(μg/kg) <1.2 <1.2 <1.2 9mg/kg
      1,2-二氯乙烷(μg/kg) <1.3 <1.3 <1.3 5mg/kg
      1,1-二氯乙烯(μg/kg) <1.0 <1.0 <1.0 66mg/kg
      順-1,2-二氯乙烯(μg/kg) <1.3 <1.3 <1.3 596mg/kg
      反-1,2-二氯乙烯(μg/kg) <1.4 <1.4 <1.4 54mg/kg
      二氯甲烷(μg/kg) <1.5 <1.5 <1.5 616mg/kg
      1,2-二氯丙烷(μg/kg) <1.1 <1.1 <1.1 5mg/kg
      1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg) <1.2 <1.2 <1.2 10mg/kg
      1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg) <1.2 <1.2 <1.2 6.8mg/kg
      四氯乙烯(μg/kg) <1.4 <1.4 <1.4 53mg/kg
      1,1,1-三氯乙烷(μg/kg) <1.3 <1.3 <1.3 840mg/kg
      1,1,2-三氯乙烷(μg/kg) <1.2 <1.2 <1.2 2.8mg/kg
      三氯乙烯(μg/kg) <1.2 <1.2 <1.2 2.8mg/kg
      1,2,3-三氯丙烷(μg/kg) <1.2 <1.2 <1.2 0.5mg/kg
      氯乙烯(μg/kg) <1.0 <1.0 <1.0 0.43mg/kg
      苯(μg/kg) <1.9 <1.9 <1.9 4mg/kg
       

      表11  土壤檢測結果一覽表(續1)
      檢測項目 檢測結果 標準限值
      氯苯(μg/kg) <1.2 <1.2 <1.2 270mg/kg
      1,2-二氯苯(μg/kg) <1.5 <1.5 <1.5 560mg/kg
      1,4-二氯苯(μg/kg) <1.5 <1.5 <1.5 20mg/kg
      乙苯(μg/kg) <1.2 <1.2 <1.2 28mg/kg
      苯乙烯(μg/kg) <1.1 <1.1 <1.1 1290mg/kg
      甲苯(μg/kg) <1.3 <1.3 <1.3 1200mg/kg
      間,對二甲苯(μg/kg) <1.2 <1.2 <1.2 570mg/kg
      鄰二甲苯(μg/kg) <1.2 <1.2 <1.2 640mg/kg
      硝基苯(mg/kg) <0.09 <0.09 <0.09 76mg/kg
      苯胺(mg/kg) <0.06 <0.06 <0.06 260mg/kg
      2-氯苯酚(mg/kg) <0.06 <0.06 <0.06 2256mg/kg
      苯并[a]蒽(μg/kg) <4 <4 <4 15mg/kg
      苯并[a]芘(μg/kg) <5 <5 <5 1.5mg/kg
      苯并[b]熒蒽(μg/kg) <5 <5 <5 15mg/kg
      苯并[k]熒蒽(μg/kg) <5 <5 <5 151mg/kg
      ?(μg/kg) <3 <3 <3 1293mg/kg
      二苯并[a,h]蒽(μg/kg) <5 <5 <5 1.5mg/kg
      茚并[1,2,3-cd]芘(μg/kg) <4 <4 <4 15mg/kg
      萘(μg/kg) <3 <3 <3 70mg/kg
      砷(mg/kg) 0.342 0.366 0.340 60mg/kg
      鎘(mg/kg) 0.180 0.042 0.065 65mg/kg
      鉻(六價)(mg/kg) <2 <2 <2 5.7mg/kg
      銅(mg/kg) 12 14 10 1800mg/kg
       

      表11  土壤檢測結果一覽表(續2)
      檢測項目 檢測結果 標準限值
      鉛(mg/kg) <10 <10 <10 800mg/kg
      汞(mg/kg) <0.002 11.6 1.47 38mg/kg
      鎳(mg/kg) 48 54 42 900mg/kg
      pH(無量綱) 8.06 7.48 9.45 /
      備注 土壤檢測因子執行《土壤環境質量 建設用地土壤污染風險管控標準》
      (GB 36600-2018)表1第二類用地的篩選值。
       
      本頁以下空白

      七、地下水檢測結果
      表12  地下水檢測結果一覽表
      采樣日期 2020年7月10日 標準限值
      檢測點位 地下井口
      檢測時間 14:03
      樣品描述 黃色、無味、微渾
      檢測項目 檢 測 結 果
      pH(無量綱) 8.23 6.5≤pH≤8.5
      總硬度(mg/L) 5073 ≤450mg/L
      溶解性總固體(mg/L) 22879 ≤1000mg/L
      鐵(mg/L) 0.062 ≤0.3mg/L
      錳(mg/L) 1.42 ≤0.10mg/L
      銅(mg/L) <0.05 ≤1.00mg/L
      鋅(mg/L) 0.060 ≤1.00mg/L
      鋁(mg/L) <0.1 ≤0.20mg/L
      砷(mg/L) <3.0×10-4 ≤0.01mg/L
      鎘(mg/L) <0.001 ≤0.005mg/L
      揮發酚(mg/L) <0.0003 ≤0.002mg/L
      陰離子表面活性劑(mg/L) 0.134 ≤0.3mg/L
      耗氧量(mg/L) 8.4 ≤3.0mg/L
      氨氮(mg/L) 3.82 ≤0.50mg/L
      硫化物(mg/L) <0.005 ≤0.02mg/L
      總大腸菌群(MPN/100mL) <2 ≤3.0MPN/100mL
      細菌總數(CFU/mL) 97 ≤100CFU/mL
      亞硝酸鹽(以N計)(mg/L) <0.003 ≤1.00mg/L
      硝酸鹽(以N計)(mg/L) 1.08 20.0mg/L
       

      表12  地下水檢測結果一覽表(續)
      檢測項目 檢 測 結 果 標準限值
      氰化物(mg/L) <0.002 ≤0.05mg/L
      氟化物(mg/L) 0.40 ≤1.0mg/L
      碘化物(mg/L) <0.002 ≤0.08mg/L
      汞(mg/L) <4.0×10-5 ≤0.001mg/L
      鉛(mg/L) <0.01 ≤0.01mg/L
      硒(mg/L) <4.0×10-4 ≤0.01mg/L
      鉻(六價)(mg/L) <0.004 ≤0.05mg/L
      三氯甲烷(mg/L) <4.0×10-4 ≤0.06mg/L
      四氯化碳(mg/L) <4.0×10-4 ≤2.0×10-3mg/L
      苯(mg/L) <4.0×10-4 ≤0.01mg/L
      甲苯(mg/L) <3.0×10-4 ≤0.7mg/L
      總α放射性(Bq/L) 0.250 ≤0.5mg/L
      總β放射性(Bq/L) 0.896 ≤1.0mg/L
      K+(mg/L) 702 /
      Na+(mg/L) 6.11×103 ≤200mg/L
      Ca2+(mg/L) 482 /
      Mg2+(mg/L) 579 /
      CO32-(mg/L) 437 /
      HCO3-(mg/L) <1.25 /
      Cl-(mg/L) 14042 ≤250mg/L
      SO42-(mg/L) 756 ≤250mg/L
      備注 地下水檢測因子執行《地下水質量標準》(GB/T 14848-2017)Ⅲ類標準。
       

       
      泰国一级婬片A片免费播放韩
       1. <acronym id="n4gac"></acronym>

         <table id="n4gac"></table>

          <acronym id="n4gac"><label id="n4gac"><xmp id="n4gac"></xmp></label></acronym>

          1. <p id="n4gac"></p>